นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 6,825 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 63ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 แชร์  
10 เม.ย. 63ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 แชร์  
7 ก.พ. 63ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 แชร์  
25 ธ.ค. 62ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง กำหนดประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 แชร์  
2 เม.ย. 62ประกาศ สภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 แชร์  
28 ก.พ. 62ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 แชร์  
7 ก.พ. 62ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 แชร์  
25 ต.ค. 61ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
12 ต.ค. 61ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4/2561 แชร์  
16 ส.ค. 61ประกาศอำเภอหล่มเก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 แชร์  
6 ส.ค. 61ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 แชร์  
11 เม.ย. 61ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่องเปิดสมัยประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 แชร์  
8 ก.พ. 61ประกาศ สภา อบต.ศิลา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 แชร์  
31 ต.ค. 60ประสภา อบต.ศิลา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา