เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 14
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 121
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 118
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 128
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 149
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563163
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 146
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563148
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563164
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563151
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563148
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563156
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562142
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562152
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562180
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง10220

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB