เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 11
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563114
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 118
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563123
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563135
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563125
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563120
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563124
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562122
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562128
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562151
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง10195

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB