เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 5 ม.ค. 59 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง__ปี_2558.pdf232.02 KB
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558__ไตรม าส__1.pdf219.63 KB
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558__ไตรม าส__3.pdf156.56 KB
รายงานผลดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558_ไตรมาส__ 4_.pdf148.44 KB
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558_ไตรมาส_2.pdf136.01 KB
ส่งแบบเพิ่มเติมรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558.pdf169.93 KB
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558__เพิ่มเติม_.pdf110.93 KB
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558__เพิ่มเติม.pdf261.71 KB
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2558.pdf146.65 KB
ส่งแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง__ปี__2559.pdf111.20 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB