นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 5,923 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 15 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.22 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา