นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 6,733 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

12 มกราคม 2564 21 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.9.58 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา