นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 5,895 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563

7 ตุลาคม 2563 18 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา