นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 5,912 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563 ต่อ

30 กันยายน 2563 74 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
.675.19 KB ดาวน์โหลด
.1.15 MB ดาวน์โหลด
.1.36 MB ดาวน์โหลด
.1.15 MB ดาวน์โหลด
.433.36 KB ดาวน์โหลด
.1.37 MB ดาวน์โหลด
.1.38 MB ดาวน์โหลด
.1.23 MB ดาวน์โหลด
.932.91 KB ดาวน์โหลด
.1.11 MB ดาวน์โหลด
.573.54 KB ดาวน์โหลด
.1.37 MB ดาวน์โหลด
.431.97 KB ดาวน์โหลด
.684.11 KB ดาวน์โหลด
.1.31 MB ดาวน์โหลด
.558.73 KB ดาวน์โหลด
.1.41 MB ดาวน์โหลด
.737.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา