นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 6,098 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563

11 มิถุนายน 2563 133 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.3.74 MB ดาวน์โหลด
.1.55 MB ดาวน์โหลด
.1.30 MB ดาวน์โหลด
.3.89 MB ดาวน์โหลด
.8.71 MB ดาวน์โหลด
.5.74 MB ดาวน์โหลด
.1.74 MB ดาวน์โหลด
.540.06 KB ดาวน์โหลด
.284.59 KB ดาวน์โหลด
.1.13 MB ดาวน์โหลด
.1.82 MB ดาวน์โหลด
.2.22 MB ดาวน์โหลด
.1.59 MB ดาวน์โหลด
.1.27 MB ดาวน์โหลด
.430.81 KB ดาวน์โหลด
.1.26 MB ดาวน์โหลด
.1.50 MB ดาวน์โหลด
.545.87 KB ดาวน์โหลด
.1.16 MB ดาวน์โหลด
.1.46 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา