นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 6,111 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563  แชร์  
7 ธ.ค. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  แชร์  
5 พ.ย. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563  แชร์  
5 ต.ค. 63 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563  แชร์  
1 ก.ย. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563  แชร์  
10 ส.ค. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563  แชร์  
10 มิ.ย. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
30 ธ.ค. 62สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
30 ต.ค. 62สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
5 ม.ค. 59แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา