เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563612 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 256357 ต.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563 ต่อ5930 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 256311711 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2562591 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB