เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่15 บ้านใหม่หัวนา1325 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา คุ้มทางเข้าหมู่บ้าน หมู่16 บ้านน้ำย่า1124 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่9 บ้านหนองเขียว1224 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับของเดิม) สายสงเปลือย-หนองเขียว จุดหน้า รพ.สต.สงเปลือย หมู่8 บ้านสงเปลือย1312 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลองเพื่อการเกษตร หมู่3 บ้านอุ่มกะทาด1128 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองเพื่อการเกษตร (ลงวัสดุคัดเลือก) หมู่15 บ้านใหม่หัวนา828 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นอาคารเอนกประสงค์ อบต.ศิลา หมู่8 บ้านสงเปลือย73 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเพื่อการเกษตร (ลงวัสดุคัดเลือก) สายบ่อขยะ-น้ำจั่น หมู่6 บ้านศิลา913 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองเพื่อการเกษตร (ลงวัสดุคัดเลือก) สายห้อยปอบ หมู่12 บ้านโคกสว่าง813 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่16 บ้านน้ำย่า68 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิว) สายภายในหมู่บ้าน จุดหน้าวัด หมู่12 บ้านโคกสว่าง925 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองเพื่อการเกษตร (ลงวัสดุคัดเลือก) หมู่8 บ้านสงเปลือย824 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำย่า-น้ำแท้ หมู่12 บ้านโคกสว่าง724 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฮมิตร หมู่15 บ้านใหม่หัวนา713 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยข่อย-ศิลา หมู่7 บ้านห้วยข่อย813 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยข่อย-ซำบุ่น หมู่11 บ้านซำบุ่น813 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนายจำนง (ต่อจุดเดิม) หมู่7 บ้านห้วยข่อย813 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ใต้ (ต่อจุดเดิม) หมู่4 บ้านวังก้นหวด713 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมหมู่ที่ 4- หมู่14 หมู่4 บ้านวังก้นหวด813 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่9 บ้านหนองเขียว713 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB