นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 6,132 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราขการ จำนวน 66 รายการ

14 ธันวาคม 2563 52 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.5.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา