เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563

วันที่ 7 ม.ค. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

เอกสารทั้งหมด 15 ชุด

1.ข้อมูลเบื้องต้น.pdf81.68 KB
2.คำแถลง.pdf44.16 KB
3.รายละเอียดคำแถลง.pdf171.79 KB
4.รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf116.33 KB
5.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf66.28 KB
6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf84.95 KB
7.บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf118.46 KB
8.บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf138.39 KB
9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf806.18 KB
10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf157.19 KB
11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf147.19 KB
12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf532.14 KB
13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf329.18 KB
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf312.66 KB
ปกข้อบัญญัติ.ppt326.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB