เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุบิน ภาวงศ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-8730-1479

 • นายกิตติ วังคีรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-1740-1980

 • นายวิชา คำหริ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-1675-9734

 • นายลำเอียง แก้วเพียร

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-8421-08930.01s. 0.50MB