นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 6,806 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมจิตร แก้วทอง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-2171-3055

 • นายสุวรรณ วังศีรี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

  08-4494-8214, 09-1848-2170

 • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาสมาชิกสภา

 • นายสีไพ แก้วอัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  09-8004-3991

 • นายละมุด แก้วละมุด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  09-7998-1029

 • นายโยธิน วังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  08-4576-0737

 • นายสมพงศ์ วังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  09-1289-1568

 • นายชวิน คำเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  08-1042-1300

 • นายสงกรานต์ คำตีด

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  09-3245-6187

 • นายวิรัต อินทร์ตาโคตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  09-3314-2141

 • นายบุญหลาย คำแสด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  08-0789-8988

 • นายต๋อย กางถิ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  09-3260-1773

 • นายอินตา วีงศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  09-8009-6945

 • นายมนตรี คำเส็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  08-0019-1179

 • นายลำพูน คำมิ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  08-6203-8815

 • นางห่วง แก้วนึก

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  08-4767-2327

 • นายวิโรจน์ แก้วจิตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  08-0118-5138

 • นายสายทอง แสงพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  06-13446-3868

 • นายวีรยุทธ วังคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  08-4534-0420

 • นายสมพงษ์ วังคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  08-5727-9380, 06-5014-3590

 • นางสาวทองรุณ คำสิบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  09-3304-6144

 • นายกวน กันยาประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  08-4495-6844

 • นายเจริญ หล้าโปทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  08-9839-2191

 • นายเสน่ห์ แก้วเจิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  09-3246-3774

 • นายสมาน พรมมาวัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  08-5728-8915

 • นายสังข์ทอง หนูซึม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  08-7900-3250

 • นายสมชาย คำขะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

  08-4820-1916

 • นายสมศักดิ์ คำยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

  08-1043-5236

 • นายประสิทธิ์ แก้วตัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

  08-4371-7893

 • นายโยธิน แก้วมน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

  08-8427-8295เปลี่ยนภาษา