เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“พัฒนาระบบ พัฒนางาน บริการอย่างทั่วถึง พึ่งพากันและกัน”

0.01s. 0.50MB