เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนมีหน้าที่ชี้เชตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานสำรวจ20418 ธ.ค. 60
โครงการสำรวจและยื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 256120418 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 256122718 ธ.ค. 60
โครงการสำรวจและยื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ปรระจำปี 256116118 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB