เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 25631314 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 63 5821 พ.ย. 62
โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ10921 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ศิลา11421 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25628125 เม.ย. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว24125 เม.ย. 62
กิจกรรม "ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก27723 เม.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง7919 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง12925 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 256215118 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 256215913 ธ.ค. 61
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 14413 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์และบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ม.3 62727 ส.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้น29621 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศิลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังก้นหวด4969 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น) ประจำปีงบประมาณ 25612137 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ประจำปี 256129112 ก.ค. 61
นายอำเภอหล่มเก่าพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่าและคณะ แจกผ้าเช็ดตัวให้แก่ “กลุ่มผู้สูงอายุ”26012 ก.ค. 61
โครงการอบรมอาชีพกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256127318 พ.ค. 61
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า1622 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB