เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632531 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2129 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ศิลา2527 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 25633714 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 63 9521 พ.ย. 62
โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ14021 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ศิลา14321 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25629525 เม.ย. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว31925 เม.ย. 62
กิจกรรม "ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก35223 เม.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง10319 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง15725 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 256217718 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 256218513 ธ.ค. 61
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 16613 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์และบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ม.3 66127 ส.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้น32921 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศิลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังก้นหวด5509 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น) ประจำปีงบประมาณ 25612467 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ประจำปี 256132912 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB