เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25631631 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1429 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ศิลา1727 ม.ค. 63
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 25632914 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 63 7421 พ.ย. 62
โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ12721 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ศิลา13121 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25629025 เม.ย. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว27725 เม.ย. 62
กิจกรรม "ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก30823 เม.ย. 62
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง9219 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14025 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 256216318 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 256217013 ธ.ค. 61
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 15613 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์และบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ม.3 64127 ส.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้น31321 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศิลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังก้นหวด5199 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น) ประจำปีงบประมาณ 25612297 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ประจำปี 256131212 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB