นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 5,927 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

15 มกราคม 2564 27 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.190.23 KB   แสดงภาพ
.171.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา