นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 5,910 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

20 ตุลาคม 2563 62 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.159.41 KB   แสดงภาพ
.93.39 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา