นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 5,893 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1 ตุลาคม 2563 61 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.168.58 KB   แสดงภาพ
.167.00 KB   แสดงภาพ
.71.05 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา