นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 6,797 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่องการขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2564 แชร์  
21 ต.ค. 63โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (เพาะเห็ด) 2563 แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
23 ก.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศ เรื่องต่ออายุและจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) แทนบัตรที่หมดอายุ ชำรุด และสูญหาย แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุง อบต.ศิลา แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ศิลา แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในเขต อบต.ศิลา แชร์  
31 ม.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 ม.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ศิลา แชร์  
14 ม.ค. 63ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 แชร์  
21 พ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 63  แชร์  
21 มิ.ย. 62โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ แชร์  
21 มิ.ย. 62โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ศิลา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 40 รายการ
เปลี่ยนภาษา