เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ "รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน" อบต.ศิลา

แชร์

สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ทรงให้ความสำคัญกับทระพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๙ ว่า "หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ
คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้" องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
จึงจัดโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน" เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB