เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แชร์

นายสุบิน ภาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และ นายปรีดา ปานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จำนวน 4 รายดังนี้ 

1. นายสมบัติ คำยิ่ง ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

2. นายแสง ภิญโญฤทธิ์ ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

3. นายจำลอง แอบแฝง ม.16 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

4. นายดำเนิน คำตุ้ม ม.16 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB