เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค COVID-19

แชร์

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
มีการเตรียมความพร้อมจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี Tyvek เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกอบกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในรถกู้ชีพ (EMS)
ที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรงภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
0.01s. 0.50MB