นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 5,943 คน

ข่าวกิจกรรม

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563 375 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

นายสุบิน ภาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และ นายปรีดา ปานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จำนวน 4 รายดังนี้ 

1. นายสมบัติ คำยิ่ง ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

2. นายแสง ภิญโญฤทธิ์ ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

3. นายจำลอง แอบแฝง ม.16 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

4. นายดำเนิน คำตุ้ม ม.16 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา