เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีการศึกษา 2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวัง และปอ้งกันการระบาดของโรคไวรัสโครนาสายพันธุ์ใหม่อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดอลกหน้าฝายคลองยางสาว หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูดอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรม BIG CLEANING DAY จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัสทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 63อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ จำนวน 18 รายการอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 12 (ถนนสายตลาดห้วยไผ่)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 14 (ถนนสายหมู่บ้าน-โรงแรมภูแก้ว)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 7 (ถนนสายวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-เลบแยกป่าสน)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7 (ถนนสายชีวาศม ขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 12 (ถนนซอยสามสี)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า12เมตรจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน​ "หนูน้อยฟันสวยหัวใจเบิกบาน" วันที่​21กุมภาพันธ์​2563 เวลา​09.30 น.​ณ​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ซับ​น้อย​โรงเรียน​รัฐประชาณุสรณ์​ค่ะอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/54 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB